In beeld

Gedurende het schooljaar worden er bij diverse activiteiten door leerkrachten en ouders foto’s en/of filmpjes gemaakt. Deze kunnen op onze Dommeldalapp, website, Facebook pagina, in de schoolgids en kalender geplaatst worden. Als u hiertegen bezwaar heeft, dan verzoeken wij u dit aan te geven bij de leerkracht van uw kind of bij de directie van onze school. Uiteraard gaan wij zeer zorgvuldig om met het beeldmateriaal dat wij gebruiken.


Daarnaast kan het voorkomen dat er in de groep van uw kind filmopnamen gemaakt worden in het kader van begeleiding en ondersteuning van de leerkracht en het versterken van een aanpak. Deze beelden worden alleen intern gebruikt om het onderwijs voor uw kind te verbeteren en worden nooit zomaar beschikbaar gesteld aan derden.