Nieuwsbrief

Aangezien we niet iedere week belangrijke informatie hebben, is er besloten om de infobrief niet meer wekelijks te versturen. We zullen vanaf vandaag de infobrief 1 keer per twee weken naar u verzenden via mail en in de app onder het knopje Infobrieven. We hopen dat het ook de leesbaarheid zal bevorderen.