Problemen met het betalen van de ouderbijdrage?

Ouderbijdrage

 

Hebt u problemen met de vrijwillige ouderbijdrage? Dan kunt u in aanmerking komen voor ondersteuning.

 

U kunt daarvoor een aanvraag doen in het kader van de bijzondere bijstand. Dat betekent, dat u bij de gemeente een aanvraag doet voor de onderwijsbijdrage. Dat is voor een basisschoolkind € 100,- in 2018.

 

Als u minder inkomen heeft dan 120% van de bijstand, dan komt u in aanmerking voor deze onderwijsbijdrage. Alleenstaande ouder: € 1454,17 en samenwonende ouders: € 1615,74.

Is dit niet voldoende? Dan kunt nog een beroep doen op de stichting Leergeld. Deze stichting heeft dezelfde doelgroep: inkomen tot 120% van de bijstandsnorm.

 

Samenvattend: eerst naar de gemeente, daarna komt Leergeld in beeld.