Voor ouders

Wij betrekken u graag bij onze school. Op onze Dommeldalapp en op dit deel van de website vindt u informatie die gedurende het schooljaar van pas kan komen. Bijvoorbeeld over de Ouderraad of Medezeggenschapsraad.

 

De schoolgids, jaarkalender en formulieren vindt u onder documentatie

 

Wij proberen zo volledig mogelijk te zijn. Suggesties? Laat het ons weten!