Statuten Ouderraad 2018

 

STATUTEN OUDERRAAD

 

Als ouderraad zijn wij verplicht om statuten te hebben.

De huidige statuten stammen nog uit de vorige eeuw en dienen aangepast te worden aan de tegenwoordige tijd.

Vooral de opkomst tijdens de jaarvergaderingen maken een aanpassing noodzakelijk.

Door de zeer lage opkomst ontbreekt een duidelijke inbreng van ouders bij het stemmen over te nemen besluiten.

Om deze betrokkenheid te verhogen zullen wij het stemmen op een nog nader te bepalen tijdstip laten plaatsvinden.

Te denken valt aan de mogelijkheid om dit te combineren met een activiteit, waar al veel ouders aanwezig zijn.

 

De vernieuwde statuten zullen ingaan per 01 januari 2019, tenzij er voor die datum gegronde redenen zijn aangedragen om de statuten nog aan te passen. 
LET OP!!! U STEMT AUTOMATISCH VOOR TENZIJ U BEZWAAR MAAKT VIA DE MAIL.

De nieuwe statuten zijn hier te vinden.

 

Als u vragen en/of opmerkingen heeft over de nieuwe statuten, kunt u deze sturen naar ordommeldal AT eenbes DOT nl uiterlijk 19 december 20.00 uur.