Peuterspeelzaal en Kinderopvang

Peuterspeelzaal op de Dommeldalschool

 

In onze school wordt een lokaal gebruikt door Peuterspeelzaalwerk Geldrop. Op de peuterspeelzaal leren kinderen allerlei zaken die belangrijk zijn voor een goede start op de basisschool. Op die manier wordt de overgang naar "de grote school" extra makkelijk gemaakt.

Voor nadere informatie en om aan te melden kunt u kijken op de website van Peuter Speelzaal Werk Geldrop-Mierlo: http://psw-geldrop-mierlo.nl/

Kinderopvang

 

De Dommeldalschool heeft goede contacten met alle kinderdagverblijven en bso's. Kinderen worden zonder problemen gebracht en opgehaald door de verschillende verblijven.

Op ons schoolterrein vindt u een vestiging van kindopvang Potje Knor.

 

Samen met PSZ Geldrop-Mierlo en Potje Knor vormt de Dommeldalschool een zogenaamd cluster. Daarin wordt overleg gevoerd over de beste aansluiting tussen de opvang, peuterspeelzaal en de basisschool.

Alle bij de opvang van kinderen betrokken instanties zijn in een cluster betrokken.

Organisatie

Adres

Postcode

Plaats

Telefoon

E-mail

Website

De Grabbelton

Oosteinde 3

5663 PZ

Geldrop

040 - 2862608

info@degrabbelton.nl

www.degrabbelton.nl

Potje Knor

Gijzenrooise

weg 13

5661 MA

Geldrop

040 - 2861185

info@potjeknor.nl

www.potjeknor.nl

Korein Kinderplein

Kanaaldijk-Zuid 5A

5613 LE

Eindhoven

040 - 2948940

info@korein.nl

www.koreinkinderplein.nl

De Kinderkamer

Emopad 43

5664 PN

Geldrop

040- 2893030

geldrop@dekinderkamer.nl

www.dekinderkamer.nl

 

Bovenstaande organisaties zijn bereid uw kind op te vangen voor en na schooltijd en eventueel tijdens vakanties mits er plaats is. De vermelde organisaties voldoen aan de landelijke eisen die zijn vastgelegd in de Beleidsregels Kwaliteit Wet Kinderopvang en er wordt gewerkt volgens een pedagogisch beleid dat in overeenstemming is met de visie van Stichting “De Eenbes”.

Wat regelt u zelf?                                                                                                               

  • U regelt zelf de inschrijving van uw kind bij de buitenschoolse opvang;
  • U sluit zelf een contract af aangaande de opvang. De kosten voor de opvang zijn vanzelfsprekend voor eigen rekening.
  • Als uw kind al bij deze kinderopvangorganisatie is ingeschreven, hoeft u zich niet opnieuw aan te melden;
  • U kunt ervoor kiezen uw kind aan te melden bij een andere organisatie voor kinderopvang.