Kwalitatieve opvang, tot in de kleinste details

Binnen ons Dalton kindcentrum wordt de kinderopvang (dagopvang, peuteraanbod en BSO) verzorgd door Potje Knor.
Potje Knor zit op ons terrein en de peuterspeelzaal zit in ons gebouw in onze kleutervleugel.
Dat maakt dat er een soepele overgang naar de basisschool wordt gerealiseerd.

Kenmerken Daltonkinderopvang

  • Daltonkinderopvang biedt kinderen een gestructureerde omgeving waarbinnen kinderen mogen onderzoeken en ontdekken binnen de mogelijkheden die passen bij de ontwikkelfase van het kind.
  • Daltonkinderopvang stimuleert kinderen om samen te spelen en werken. De kinderen leren dat er verschillen zijn en dat je rekening met elkaar kan houden.
  • Daltonkinderopvang biedt kinderen de ruimte om zo zelfstandig mogelijk te spelen, leren en ontdekken en biedt hierin passende vrijheid. Hiermee leren de kinderen om te gaan met eigen verantwoordelijkheid.
  • Daltonkinderopvang geeft kinderen de ruimte om zelf met initiatieven te komen en zelfstandig oplossingen aan te dragen bij dagelijkse gebeurtenissen.

Wat regel je zelf?

  • De inschrijving van je kind bij de buitenschoolse opvang
  • Het afsluiten van een contract bij de opvang. De kosten voor de opvang zijn vanzelfsprekend voor eigen rekening.
  • Als je kind al bij deze kinderopvangorganisatie is ingeschreven, hoeft deze niet opnieuw aangemeld te worden

Uiteraard ben je vrij om hierin persoonlijke keuzes te maken en opvang af te nemen bij een andere kinderopvangorganisatie.