Onze school

Het gaat goed met de Dommeldalschool! We zijn blij met het vertrouwen dat we van u, ouders en verzorgers, mogen genieten. De school is dan ook trots op het aantal kinderen dat we elk jaar weer mogen verwelkomen. We ontvangen de buurtkinderen op onze school en inmiddels worden we ook gevonden door ouders van buiten de wijk Skandia/Hulst. Er gebeurt dan ook een heleboel op onze school.

 

Het afgelopen jaar is weer een jaar met een speciale accenten geworden. We hebben er ook dit jaar weer voor gezorgd dat we een goede afwisseling maken tussen het geven van goed onderwijs en ruimte scheppen voor de creatieve- en persoonlijke ontwikkeling van onze kinderen. Doordat we de lessen geven binnen een duidelijke structuur, hebben we ook echt ruimte voor de creatieve kant van de ontwikkeling van kinderen. Ook dit jaar is er weer veel aandacht besteed aan de open podia. En ook voor dit jaar hebben we weer een prachtig kunstproject opgezet. Soms staan de podiumkunsten in het centrum van de aandacht, een andere keer is beeldend werken het onderwerp, of staat muziek centraal. Het is altijd weer een geweldig spektakel, met altijd de kinderen in de hoofdrol.

 

Ook in het komende jaren worden weer allerlei activiteiten georganiseerd. Alle groepen gaan elk jaar minstens één keer op een leerzame excursie, of beleven een interessant uitje. We doen heel veel dingen binnen school, maar zoeken ook de verbinding met de wereld buiten. De Dommeldalschool is behalve leren, ook beleven!

 

Onderwijsvernieuwing

 

Dit jaar zijn we ook in groep 3 t/m 5 aan de slag gegaan met de methode DaVinci. Groep 6 t/m 8 waren vorig schooljaar al begonnen. In die methode voor wereldoriëntatie combineren we de tot nu toe losse vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur/techniek in een thematische aanpak. We zijn op weg om het 21ste eeuwse leren een plaats in ons onderwijs te geven. Kort gezegd krijgen kinderen de ruimte om meer zelf onderzoekend te leren. We werken aan verschillende vaardigheden die hen moeten helpen om in de toekomst goede kansen te hebben in hun toekomstige beroep. De basis daarvoor wordt tenslotte gelegd in het basisonderwijs.

Het gaat om vaardigheden als:

•Samenwerken
•Creativiteit
•ICT geletterdheid
•Communiceren
•Probleemoplossend denken
•Kritisch denken
•Sociale en culturele vaardigheden

 

Sociaal sterke groep

 

Op een ander vlak, het pedagogisch klimaat, oftewel "Hoe gaan we met elkaar om?", zijn we al een paar jaar aan de slag met de aanpak Sociaal Sterke Groep. Landelijk gezien is er veel aandacht voor pesten. Daar zijn we het zeer mee eens, maar wij vinden dat we pesten moeten zien te voorkomen. Daarom zijn we gestart met dit programma, dat de complete manier van omgaan met elkaar tegen het licht houdt. Kinderen leren hoe je een ruzie oplost, hoe je elkaar een compliment geeft en wat de “100% afspraken”  zijn waar we ons allemaal aan houden. De aanpak richt zich op kinderen, maar ook op leerkrachten. Het richt zich op de complete school, iedereen doet mee! En het werkt!