Onze school

Het gaat goed met Dalton Kindcentrum Dommeldal! We zijn blij met het vertrouwen dat we van u, ouders en verzorgers, mogen genieten. De school is dan ook trots op het aantal kinderen dat we elk jaar weer mogen verwelkomen. We ontvangen de buurtkinderen op onze school en inmiddels worden we ook gevonden door ouders van buiten de wijk Skandia/Hulst. Er gebeurt dan ook een heleboel op onze school.

 

Het afgelopen jaar is weer een jaar met een speciale accenten geworden. We hebben er ook dit jaar weer voor gezorgd dat we een goede afwisseling maken tussen het geven van goed onderwijs en ruimte scheppen voor de creatieve- en persoonlijke ontwikkeling van onze kinderen. Doordat we de lessen geven binnen een duidelijke structuur, hebben we ook echt ruimte voor de creatieve kant van de ontwikkeling van kinderen. Ook dit jaar is er weer veel aandacht besteed aan de open podia. En ook voor dit jaar hebben we weer een prachtig kunstproject opgezet. Soms staan de podiumkunsten in het centrum van de aandacht, een andere keer is beeldend werken het onderwerp, of staat muziek centraal. Het is altijd weer een geweldig spektakel, met altijd de kinderen in de hoofdrol.

 

Ook in het komende jaren worden weer allerlei activiteiten georganiseerd. Alle groepen gaan elk jaar minstens één keer op een leerzame excursie, of beleven een interessant uitje. We doen heel veel dingen binnen school, maar zoeken ook de verbinding met de wereld buiten. Dalton Kindcentrum Dommeldal is behalve leren, ook beleven!

 

Onderwijsvernieuwing

 

In schooljaar 2019-2020 zijn we gestart met de opleiding Daltonleerkracht/Daltonmedewerker. Ook onze samenwerkingspartner Potje Knor heeft deze opleiding ook gevolgd. Wij hebben in het voorjaar van 2021 allemaal een certificaat ontvangen vanuit de Daltonopleiding.

Ook zijn wij in schooljaar 2020-2021 gestart met het inzetten van Executieve Functies. Iedere periode zal een Executieve Functie centraal staan in onze school en in onze groepen.

Wij werken in groep 3 t/m 8 al geruime tijd met de methode DaVinci. In die methode voor wereldoriëntatie combineren we vakken als aardrijkskunde, geschiedenis en natuur/techniek, Burgerschap, etc. in een thematische aanpak. Bij ons krijgen kinderen de ruimte om meer zelf onderzoekend te leren. We werken aan verschillende vaardigheden die hen moeten helpen om in de toekomst goede kansen te hebben in hun toekomstige beroep. De basis daarvoor wordt tenslotte gelegd in het basisonderwijs.

Het gaat om vaardigheden als:

•Samenwerken
•Creativiteit
•ICT geletterdheid
•Communiceren
•Probleemoplossend denken
•Kritisch denken
•Sociale en culturele vaardigheden
Ook werken wij met de methode Snappet voor rekenen en taal.

 

Sociaal sterke groep

 

Op een ander vlak, het pedagogisch klimaat, oftewel "Hoe gaan we met elkaar om?", zijn we al een paar jaar aan de slag met de aanpak Sociaal Sterke Groep. Landelijk gezien is er veel aandacht voor pesten. Daar zijn we het zeer mee eens, maar wij vinden dat we pesten moeten zien te voorkomen. Daarom zijn we gestart met dit programma, dat de complete manier van omgaan met elkaar tegen het licht houdt. Kinderen leren hoe je een ruzie oplost, hoe je elkaar een compliment geeft en wat de “100% afspraken”  zijn waar we ons allemaal aan houden. De aanpak richt zich op kinderen, maar ook op leerkrachten. Het richt zich op de complete school, iedereen doet mee! En het werkt!