De missie en visie van de Dommeldalschool

Wij laten kinderen hun talenten ontplooien door het best passende basisonderwijs te bieden.

Dalton Kindcentrum Dommeldal biedt op de toekomst gericht onderwijs. Wij sluiten aan bij de behoeftes van het kind van onze tijd en anticiperen op de behoeftes in de toekomst, die uitdaging gaan wij aan. Dat is zichtbaar in de leerstof en in de organisatie. Wij gaan er vanuit dat ruimte om te ontwikkelen het best gevonden wordt als er structuur geboden wordt. Wij bieden die structuur en ruimte in het leren omgaan met elkaar en in het programma. Iedereen op de Dommeldalschool mag zichzelf zijn, met respect voor de ander!

Hier gaan wij voor, dit zijn onze KERNWAARDEN

Wij zijn BETROKKEN

De Dommeldalschool is de optelsom van kinderen, ouders en personeel. Samen vormen ze een eenheid, onlosmakelijk verbonden door de gezamenlijke missie: kinderen hun talenten laten  ontplooien. Samen staan we voor het meest optimale resultaat, vanuit oprechte betrokkenheid bij iedereen in de school en onze plaats in de maatschappij. De school is de veilige plaats waar je bij- en thuishoort.

 

Dit zijn onze manieren, PROFESSIONEEL

Het onderwijs op de Dommeldalschool wordt gegeven door professionals. Het team is op de hoogte van de ontwikkelingen in het onderwijsvak.  Individueel en met elkaar zorgen ze voor de goede kwaliteit van het onderwijs. Scholing en professionalisering is een gezamenlijke en een persoonlijke verantwoordelijkheid van elke leerkracht, iedereen draagt die verantwoordelijkheid. Leerkrachten zijn daardoor bewust competent! Ze weten waar hun kracht ligt, maar kennen ook hun valkuilen.

 

Wij doen het SAMEN

“Dommeldallers doen het samen!” Dat is op de Dommeldalschool geen leeg begrip. Personeel, ouders en kinderen gaan op allerlei manieren met elkaar om en staan in relatie tot elkaar. We zien elkaar! We zijn als partners betrokken in de ontwikkeling van de kinderen. Hier past ook de uitspraak: “Gelijkwaardig, maar niet altijd gelijk!”. Ook al zijn we niet altijd gelijk in een situatie en hebben we een eigen verantwoordelijkheid, als mens zijn we gelijkwaardig en krijgt iedereen het respect dat hem of haar toekomt. Iedere deelnemer heeft zijn eigen rol en is zich bewust van de ander. Samen betekent vooral open staan voor elkaar.

 

Wij willen je UITDAGEN!

Wij willen de kinderen uitdagen om de wereld te onderzoeken. Op de Dommeldalschool leren we kinderen een onderzoekende houding aan te nemen.  Ook leerkrachten voelen zich uitgedaagd en gaan op onderzoek uit.

Aan de slag gaan met dingen die je leuk en interessant vindt ligt voor de hand, maar soms moet je je ook verdiepen in dingen, die je zelf niet meteen zou kiezen. Op die manier ontdek je nieuwe “werelden” en leer je dat een uitdaging overwinnen, ook veel voldoening kan geven. Zelf onderzoeken, creatief denken, samenwerken, zijn daarbij kernwaarden. Op de Dommeldalschool leren we kinderen de uitdaging aan te gaan en daar zelfstandig en zelfverantwoordelijk mee om te gaan. Veel van ons handelen past in afgesproken structuren. Vanuit een heldere begrenzing wordt ruimte geboden om te ontwikkelen. Juist die duidelijkheid geeft ruimte om te groeien. We koesteren daarbij hoge verwachtingen, bij onszelf en onze kinderen.  

 

Wij doen het met PLEZIER!

Plezier hebben in wat je doet is de basis van succes. Op school ligt de basis van plezier in het krijgen van aantrekkelijk en interessant onderwijs. Een ander aspect is waardering en erkenning. Ieder mens groeit van waardering. Waardering voor wie je bent en voor wat je doet is de voedingsbodem voor een evenwichtige ontwikkeling. Plezier voel je ook in de dingen die je samen beleeft en viert, onder en buiten schooltijd. In de veilige haven die Dommeldalschool heet, is plezier een van de basis onder succes. 

 

Kernwaarden en Kenmerken Daltononderwijs

Kernwaarden:

- Vrijheid / verantwoordelijkheid

- Zelfstandigheid

- Samenwerken

- Effectiviteit /doelgerichtheid

- Reflectie

Daltononderwijs focust op het werken aan persoonlijke ontwikkeling en leeropbrengsten via heldere doelen voor vaardigheden op het gebied van bovenstaande kernwaarden. 

 

Kenmerken:

- Eigenaarschap

- Persoonlijke ontwikkeling

- Betrokkenheid van kinderen

- Leerkrachten, kinderen en ouders samen verantwoordelijk

- De school is een veilige en betekenisvolle oefenplaats

- Ruimte om te experimenteren

 

Daltononderwijs geeft inhoud aan een brede vorming waarbij intellectuele en vreatieve groei in evenwicht is met sociale en persoonlijke groei. De leerling haalt het beste uit zichzelf. Het biedt een leef- en leeromgeving waar leerlingen worden uitgedaagd zich te ontwikkelen tot mensen met lef met een kritische en democratische grondhouding.

Het leert leerlingen functioneren in een complexe samenleving. De leerling is ondernemend en draagt verantwoordelijkheid voor zichzelf en anderen.