Onderwijs

Organisatie onderwijs

 

De Dommeldalschool heeft zich tot een Dalton Kindcentrum ontwikkeld samen met Kinderopvang Potje Knor. De kern van Dalton Kindcentrum wordt gevormd door Kinderopvang Potje Knor en de Dommeldalschool. Er vindt overleg plaats over het programma en er wordt veel aandacht besteed aan een “warme overdracht”.

Onze school heeft een Startgroep. Kinderen die in aanmerking komen voor deze groep  komen  vanaf 3 jaar een aantal ochtenden per week twee uur kennismaken en meedraaien in onze groep 0-1.  Deze Startgroep zal geleid worden door een  leerkracht en een pedagogisch medewerker. Zo wordt de overgang naar groep 1-2 vloeiend en komen de kinderen sterker binnen.

Op het moment van overgang naar de basisschool is dat een belangrijk voordeel.

Uiteraard hebben we ook contacten met alle andere organisaties voor kinderopvang. Het staat u vrij om te kiezen voor welke opvang dan ook.

 

In de loop van het schooljaar 2021-2022 zullen er zo’n 275 kinderen een plaats hebben gevonden op ons kindcentrum. De meeste kinderen komen uit de directe omgeving. Inmiddels komen er echter ook flink wat kinderen uit andere wijken van Geldrop en zelfs uit Eindhoven. Door de jaarlijks wisselende instroom zal het beeld van de groepen niet elk jaar hetzelfde zijn. We kijken dan ook elk jaar opnieuw naar wat de best passende indeling voor onze kinderen is.

Structuur

 

Op Dalton Kindcentrum Dommeldal hebben we veel aandacht voor structuur. We gaan er vanuit dat structuur bieden aan kinderen duidelijkheid geeft. Dat beperkt kinderen niet, het geeft juist bewegingsvrijheid. Doordat kinderen weten wat we van hen verwachten hebben ze ruimte om zichzelf ontplooien.

Sociaal Sterke School

 

We maken op onze school gebruik van de aanpak Sociaal Sterke School. Dit is een pedagogische aanpak die uitgaat van hetzelfde idee. Eén van de activiteiten die we wekelijks binnen Sociaal Sterke School uitvoeren is de Sociokring. In die kring leren kinderen hoe je omgaat met elkaar, hoe je complimenten geeft en ontvangt. Op het plein lossen kinderen zelf hun ruzie op, ze weten hoe dat moet en het is een succes. Kinderen delen in dat succes.

 

Competenties van de 21ste eeuw

Welke kennis en vaardigheden heeft uw kind nodig in de 21ste eeuw? Veranderingen volgen elkaar snel op en niemand kan voorspellen hoe de toekomst eruitziet. Toch bereiden wij uw kind voor op die toekomst. Hoe? Door ons te richten op de competenties van de 21ste eeuw:

 

 • Sociale vaardigheden
 • Samenwerken
 • Probleemoplossend vermogen
 • Digitale geletterdheid en mediawijsheid
 • Creativiteit
 • Communiceren
 • Kritisch denken

In de klas leren kinderen met elkaar en van elkaar. Verder zetten we de nieuwste methoden, middelen en media in en geven we creativiteit de ruimte. Op de Dommeldalschool werken we in de groepen 1 t/m 8 thematisch. In de kleutergroepen gebruiken wij hiervoor Schatkist en in groep 3 t/m 8 gebruiken wij DaVinci. 

Door het thematisch werken, laten we leerlingen meer en meer kennismaken en oefenen met de vaardigheden. Op deze manier bereiden we ze voor op leven, leren en werken in de toekomst!

Ook werken wij in groep 4 t/m 8 met Snappet. Kinderen zijn eigenaar van hun eigen leerproces.

 

"Wij laten kinderen hun talenten ontplooien door het best passende basisonderwijs te bieden"

Behalve onze missie hebben we ook omschreven waar we voor willen gaan. Daarbij passen de woorden waarmee we onze kernwaarden willen aanduiden:

 • Wij zijn BETROKKEN!
 • Dit zijn onze manieren, PROFESSIONEEL!
 • Wij doen het SAMEN!
 • We doen het met PLEZIER!
 • Wij willen je UITDAGEN!

 

 

Verkeersveiligheid / BVL

 

Het verkeer en de veiligheid rondom de school is voor iedereen even belangrijk. Om deze verkeersactiviteiten te ondersteunen, is er een verkeerscommissie op school actief. Leerkrachten en ouders hebben zich het doel gesteld om het door ons behaalde BVL te behouden en daarnaast activiteiten te organiseren die een groter verkeersbewustzijn creëren onder kinderen, ouders en leerkrachten.