Voor nieuwe ouders

Welkom! 

 

De Dommeldalschool heeft zich ontwikkeld tot een Dalton Kindcentrum samen met Kinderopvang Potje Knor. De kern van ons kindcentrum wordt gevormd door Kinderopvang Potje Knor en de Dommeldalschool. Er vindt overleg plaats over het programma en er wordt veel aandacht besteed aan een “warme overdracht”.

Onze school heeft een Startgroep. In deze groep stromen kinderen vanaf 3 jaar in en zullen vanaf 4 jaar doorstromen in een groep 1-2. De leerlingen tot 4 jaar komen alleen de ochtend, zodat er ruimte vrijkomt om aan de behoefte van kleuters te werken. De behoefte kan op verschillende vlakken liggen. Deze groep zal geleid worden door een  leerkracht en een pedagogisch medewerker (alleen in de ochtend). Zo wordt de overgang naar groep 1-2 vloeiend en komen de kinderen sterker binnen.

Op het moment van overgang naar de basisschool is dat een belangrijk voordeel.

Uiteraard hebben we ook contacten met alle andere organisaties voor kinderopvang. Het staat u vrij om te kiezen voor welke opvang dan ook.