Aanmelden

Mijn kind aanmelden

 

Spreekt ons kindcentrum u aan en u wilt kennismaken met ons kindcentrum, of uw kind aanmelden? Welkom! 

Als u belangstelling heeft voor ons kindcentrum, maken we graag een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dat gesprek vertellen we van alles over ons kindcentrum: hoe er wordt gewerkt en vanuit welke visie; op welke manier de leerlingenzorg is georganiseerd en hoe een schooldag eruit ziet. Alle vragen over het onderwijs worden beantwoord en natuurlijk mag u een kijkje nemen in de groepen. Na het kennismakingsgesprek heeft u een beeld van wie we zijn en waar we voor staan. Wilt u kennis maken met ons kindcentrum, maak dan een afspraak met onze directeur, Annemieke Bosmans. Bel ons op 040-2800004 of stuur een mail naar annemieke.bosmans@eenbes.nl

 

Na het kennismakingsgesprek krijgt u van ons een aanmeldingsformulier mee. Door dit formulier in te vullen en het bij ons weer in te leveren, maakt u kenbaar dat u uw kind wilt aanmelden op onze school. Daarbij geeft u aan of uw kind naar uw verwachting extra ondersteuning nodig heeft. Hierna volgt een gesprek op school waarbij we nader ingaan op de ontwikkeling van uw kind. Wij toetsen zorgvuldig of aangesloten kan worden bij de onderwijsbehoeften van uw kind. Toelating van uw kind gebeurt in principe binnen 6 weken na dit gesprek. U krijgt daarvan een schriftelijke bevestiging.

U kunt uw kind aanmelden op onze school vanaf de dag waarop uw kind 3 jaar wordt en – indien mogelijk – minimaal 10 schoolweken voor de aanvang van de schoolloopbaan. Dat is nodig omdat wij binnen 6 weken een besluit nemen over de aanmelding van uw kind en deze termijn met maximaal 4 weken verlengd mag worden. Is uw kind nog geen 3 jaar, dan is het mogelijk om een voor aanmelding te doen.

 

U kunt uw kind bij meerdere scholen aanmelden. U bent dan verplicht via het aanmeldingsformulier ons te laten weten waar u uw kind nog meer hebt aangemeld. Zo kunnen wij de aanmeldingsprocedure onderling afstemmen. U geeft aan welke school uw voorkeur heeft. Deze school heeft de zorgplicht en onderzoekt of ze uw kind kan toelaten.

Een maand voordat uw kind daadwerkelijk op onze school start, ontvangt u een brief van de groepsleerkracht met daarin alle informatie voor een goede start. Daarin staat ook vermeld wanneer uw kind kan komen wennen.

Stroomt uw kind in vanaf een andere school? Wij zorgen graag voor een warme overdracht. We overleggen met de intern begeleider van de andere school, zodat we ons onderwijs goed kunnen afstemmen op uw kind.

Mocht u gebruik willen maken van onze Startgroep, dan kunt u dit aangeven.

Vragen over de aanmelding? Neem gerust contact met ons op.

 

Instroom vanuit een andere basisschool

Instroom vanuit een andere basisschool kan slechts plaatsvinden als een uitschrijvingsbewijs aanwezig is. Bij inschrijving wordt u gevraagd toestemming te verlenen om relevante informatie op te vragen bij de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of de basisschool waar uw kind verbleef.

BSN

Vanaf 1 februari 2006 is de school wettelijke verplicht om ouders/verzorgers van nieuwe leerlingen naar een opgave van het BSN van hun kind te vragen. 

Met het toekennen van een onderwijsnummer aan elke leerling die in Nederland bekostigd onderwijs volgt, worden de volgende doelen nagestreefd:

  • Het verlichten van de administratieve last voor onderwijsinstellingen.
  • Het verbeteren van de toegankelijkheid van beleids- en managementinformatie.
  • Het verbeteren van de controle op de rechtmatigheid van de bekostiging en andere voorzieningen voor scholen.

Contact

Vragen over de aanmelding? Neem gerust contact met ons op.