Ouderbetrokkenheid

Het is van groot belang dat ouders op de hoogte zijn van en belangstelling hebben voor het wel en wee van hun kind op school. Kinderen voelen zich beter thuis op school als de ouders met die school een goed contact hebben.
De Dommeldalschool stelt goede contacten erg op prijs.
Daarom wordt er op donderdag 22 augustus 2019 een nieuwjaarsreceptie gehouden. 
Op deze avond kunt u, samen met uw kind, informatie in de klas halen over het lesprogramma, de methodes en de werkwijzen in de groep van uw kind. Tevens wordt u getrakteerd op een barbecue en een drankje. Zo willen wij samen met ouders en kinderen het nieuwe schooljaar feestelijk starten.

Ook zijn er aan het begin van het schooljaar ouder aan het woord-gesprekken. Tijdens dit gesprek kunt u relevante informatie over uw kind vertellen aan de leerkracht. 
Gedurende het schooljaar zijn er inloop-avonden gepland, waarop u een kijkje kunt nemen in de klas van uw kind. Deze inloop-avonden zijn niet bedoeld om met de leerkracht in gesprek te gaan over uw kind.
Wilt u graag een gesprek met de leerkracht van uw kind? Dan kunt u met de leerkracht een afspraak maken. U kunt dit doen door even binnen te lopen, maar u kunt ook een mailtje sturen.

 

Dit onderdeel heeft ook raakvlakken met de onderwerpen OR en MR.