Ouderbetrokkenheid

Het is van groot belang dat ouders op de hoogte zijn van en belangstelling hebben voor het wel en wee van hun kind op school. Kinderen voelen zich beter thuis op school als de ouders met die school een goed contact hebben.
Dalton Kindcentrum Dommeldal stelt goede contacten erg op prijs.
Aan het begin van het nieuwe schooljaar organiseren we altijd een feestelijke nieuwjaarsreceptie.
Op deze avond kunt u, samen met uw kind, informatie in de klas halen over het lesprogramma, de methodes en de werkwijzen in de groep van uw kind. Tevens wordt u getrakteerd op een barbecue en een drankje én live muziek. Zo willen wij samen met ouders en kinderen het nieuwe schooljaar feestelijk starten.

Ook zijn er in oktober oudergesprekken. Tijdens dit gesprek gaat het vooral om het welbevinden van uw kind. 


Wilt u graag op een ander moment dan de geplande oudergesprekken een gesprek met de leerkracht van uw kind? Dan kunt u met de leerkracht een afspraak maken. U kunt dit doen door even binnen te lopen, maar u kunt ook een mailtje sturen.

 

Dit onderdeel heeft ook raakvlakken met de onderwerpen OR en MR.

 

Helaas gaat de nieuwjaarsreceptie komend schooljaar nog niet door i.v.m. de Coronamaatregelen. De leerlingen ontvangen op de eerste schooldag het informatiepakketje van de leerkracht. Wij hopen dat we volgend schooljaar (22-23) onze traditie wel weer voort kunnen zetten.