Ouderraad (OR)

De Dommeldalschool kent een Oudervereniging, die als doelstellingen heeft:

· ouders meer bij het schoolgebeuren betrekken,
· de contacten tussen ouders en school bevorderen,
· bevorderen van de samenwerking tussen ouders, team en medezeggenschapsraad (MR).

 

Binnenkort kunt u hier de activiteitenlijst van schooljaar 2018-2019 hier vinden.

De OR organiseert daartoe allerlei activiteiten. Aan het begin van het schooljaar wordt een activiteitenkalender vastgesteld. Voor de organisatie van zo’n activiteit wordt een werkgroep samengesteld die bestaat uit tenminste 2 ouders en een teamlid. 

Om de uitvoering goed te laten verlopen, is hulp van meer ouders noodzakelijk. Hiervoor verschijnt aan het begin van het schooljaar een intekenlijst, waarop u zich voor de diverse activiteiten kunt opgeven. 

De OR is steeds vertegenwoordigd bij vergaderingen van de MR.
De OR vergadert een keer in de 7 weken op school. Hierbij zijn naast de OR-leden, de adjunct-directeur en een van de teamleden aanwezig. De OR staat altijd open voor vragen over het schoolgebeuren in het algemeen. Heeft u echter vragen over uw kind, over leerlingen, over lessen, over een leerkracht, dan is de school ( de leerkracht, de directeur ) de eerst aangewezene om die vragen te beantwoorden.
Algemene vragen gesteld aan de OR worden in de vergadering besproken en vervolgens kan er overleg plaatsvinden met de leerkrachten van de school of de MR. 

De OR bestaat uit tenminste 8 personen. Er is geen vast maximum.
Iedere ouder kan in principe tot de raad toetreden. Inlichtingen of vragen hierover bij het secretariaat (ordommeldal@eenbes.nl)
Nieuwe leden van de OR worden bekend gemaakt en gekozen tijdens de jaarvergadering in oktober.