Wanneer zijn de kinderen vrij?

Vakantierooster 2021-2022

In onderstaand schema vindt u het vakantierooster voor schooljaar 2021-2022. Ook kunt u zien wanneer er studiedagen zijn. Op de studiedagen zijn alle leerlingen vrij.

Op vrijdag 12 februari is de hele school 's middags vrij. 

 

Herfstvakantie

25 t/m 29 oktober 2021

Kerstvakantie 24 december 2021 t/m 07 januari 2022
Voorjaarsvakantie 28 februari t/m 04 maart 2022
2e Paasdag 18 april 2022
Koningsdag 27 april 2022 (valt in de meivakantie)
Meivakantie 25 april t/m 6 mei 2022
Hemelvaart 26 en 27 mei 2022
2e Pinksterdag 6 juni 2022
Zomervakantie 25 juli t/m 02 september 2022

 

Studiedagen woensdag 13 oktober 2021
  maandag 6 december 2021
  dinsdag 8 februari 2022
  donderdag 23 juni 2022