Wanneer zijn de kinderen vrij?

Vakantierooster 2019-2020

In onderstaand schema vindt u het vakantierooster voor schooljaar 2019-2020. Ook kunt u zien wanneer er studiedagen zijn. Op de studiedagen zijn alle leerlingen vrij.

Op vrijdag 21 februari is de hele school 's middags vrij. 

 

Herfstvakantie

14 t/m 18 oktober 2019

Kerstvakantie 23 december 2019 t/m 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie 24 t/m 28 februari 2020
2e Paasdag 13 april 2020
Meivakantie 27 april t/m 8 mei 2020
Hemelvaart 21 en 22 mei 2020
Pinksteren 1 juni 2020
Zomervakantie 13 juli t/m 21 augustus 2020

 

Studiedagen woensdag 2 oktober 2019
  vrijdag 6 december 2019
  maandag 20 januari 2020
  woensdag 25 maart 2020
  maandag 25 mei 2020